ทีเอ็มบี เรดดี้แคช ทหารไทย บัตรกดเงินสดที่จะทำให้คุณพร้อมกับทุกสถานการณ์

ถ้าหากว่าใครที่ต้องการบัตรกดเงินสด เพื่อให้ชีวิตพร้อมกับทุกสถานการณ์ SIAMLOAN ขอแนะนำ บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช – ธนาคารทหารไทย (TMB) ที่ฟรี! ค่าธรรมเนียมการกดเงินสด ชำระคืนเพียง 5% ของยอดหนี้ ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก จำเป็นต้องใช้เงินสดกระทันหัน บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช ช่วยคุณได้ เป็นเหมือนกระเป๋าตังส์อีกใบของคุณ ไว้ยามฉุกเฉินเมื่อต้องการเงิน ก็กดได้ทันที

จุดเด่นของ บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000 – 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน การผ่อนชำระชำระคืนเพียง 3% ของยอดหนี้ การคำนวณดอกเบี้ย คิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

คุณสมบัติผู้สมัครทีเอ็มบี เรดดี้แคช ทหารไทย

พนักงานประจำพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

– รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
– อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
– ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

– ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
– อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
– ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัครทีเอ็มบี เรดดี้แคช ทหารไทย

พนักงานประจำพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

– สำเนาบัตรประชาชน
– สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดำษคำร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่ำว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อำยุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม ส ำเนำบัญชีธนำคำรย้อนหลัง 1 เดือน)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

– สำเนาบัตรประชำชน
– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
– สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
,,,,,1. กรณีบริษัทสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
,,,,,2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
,,,,,3. กรณีร้านค้าสำเนาใบทะเบียนพำณิชย์/ ทะเบียนกำรค้ำ

สนใจติดต่อสอบถามโทร TMB 1558

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ทุกโอกาสเป็นจริงได้ ( 16 April 2564)

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 16 April 2564)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 15 April 2564)

บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเดียวที่เติมเต็มความฝันคุณสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ( 15 April 2564)

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 14 April 2564)

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 13 April 2564)

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 12 April 2564)

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ วางใจให้ออมสิน ดูแลความสุขของชีวิตคุณ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 10 April 2564)