ทีทีบี โซ ฟาสต์ ได้คะแนนเร็วทุกการใช้จ่าย ธนาคารทหารไทยธนชาต

ทีทีบี โซ ฟาสต์ ได้คะแนนเร็วทุกการใช้จ่ายบัตรเครดิต ทีทีบี โซฟาสต์เหมาะสำหรับนักปั่นคะแนน แลกรางวัลและประสบการณ์ชีวิตรับคะแนนเร็วทุกการใช้จ่าย ได้คะแนนเร็วก็แลกของรางวัลชีวิตได้เร็วกว่า ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปี จุดเด่นผลิตภัณฑ์รับคะแนนเร็วทุก การใช้จ่าย ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน เลือกผ่อนได้ 0% 3 เดือน ทุกรายการใช้จ่าย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางวงเงินคุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งแรกเข้าและรายปี

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ so goood เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน หรือเลือกผ่อนนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือนได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เบิกเงินสดทันใจ เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป touch หรือ กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ฟรี ประกันช้อปออนไลน์ เมื่อสั่งสินค้าแล้วผิดสเปก ของหาย เสียหายจากการขนส่ง ชดเชยให้สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง รวมสูงสุด 10,000 บาท/ปี คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ มูลค่าสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้ง เคลมประกัน หรือ สอบถามสถานะการเคลม โทร. 1259 รับประกันโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

สมัครบัตร ทีทีบี โซฟาสต์รับคะแนน rewards plus 10,000 คะแนน เมื่อสมัครบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ โดยมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งสมัครใช้บริการ e-statement ภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ รับคะแนน rewards plus 10,000 คะแนน (คะแนนปกติ 1,000 คะแนนรวมกับคะแนนพิเศษ 9,000 คะแนน) พิเศษ รับเพิ่มประกันความคุ้มครองโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท นาน 1 ปี เมื่อสมัครบัตรเครดิตผ่านแอป touch ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64

รายละเอียดการสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร บัตรหลัก พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ) บัตรเสริมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี) กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จะต้องแนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่น ๆ โดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า

วงเงินตังแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท กรณีลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี หรือ เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ตังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตังแต่ 30,000 บาทขึ ้ ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1428 หรือ 02 643 7000