ทีทีบี โซ ชิลล์ ฟรีค่าธรรมเนียม เบิกถอนเงินสด 3% ทหารไทยธนชาต

ทีทีบี โซ ชิลล์ ฟรีค่าธรรมเนียม เบิกถอนเงินสด 3% ทหารไทยธนชาต นักสู้ ต้องการความคล่องตัวทางการเงิน ฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด 3% ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปี เปลี่ยนเรื่องเงินให้ชิลล์ได้mฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด 3%mรับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรกmรับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเมื่อจ่ายตรงเวลา เลือกผ่อนได้ 0% 3 เดือน ทุกรายการใช้จ่ายที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งแรกเข้าและรายปี สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน หรือเลือกผ่อนนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือนได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป touch หรือ กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร เมื่อสั่งสินค้าแล้วผิดสเปก ของหาย เสียหายจากการขนส่ง
ชดเชยให้สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง รวมสูงสุด 10,000 บาท/ปี คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ มูลค่าสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้ง เคลมประกัน หรือ สอบถามสถานะการเคลม โทร. 1259 รับประกันโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

สมัครบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์ พิเศษ รับเพิ่มประกันความคุ้มครองโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท เมื่อสมัครบัตรผ่านแอป touch ระยะเวลา : 1 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64 รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรหลัก พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ) บัตรเสริมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี) กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จะต้องแนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่น ๆ โดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1428 หรือ 02 643 7000