ทีทีบี แอปโซลูท ใช้ชีวิตได้เหนือกว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต

ทีทีบี แอปโซลูท ใช้ชีวิตได้เหนือกว่าบัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูทเหมาะสำหรับนักเดินทาง ให้ใช้ชีวิตได้เหนือกว่ารับคะแนนสะสมเร็วทุกการใช้จ่าย เร็วขึ้น X2 เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ และยังช้อปเว็บนอกได้เรทถูกเพราะไม่มีชาร์จ FX Rate 2.5% พร้อมสิทธิพิเศษเหนือระดับ จุดเด่นผลิตภัณฑ์ รับคะแนนเร็ว ทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับ 1 คะแนน เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ X2 รับคะแนน x2 หมวดออนไลน์ ยกเว้น สำหรับการใช้จ่าย หรือเติมเงิน ผ่านทาง e-wallet, Direct Debit, Bill Payment ,รายการซื้อประกันทางช่องทาง online และการใช้จ่ายออนไลน์ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวม 31 ประเทศ รับ 1 คะแนน ฟรี FX Rate 2.5% ช้อปออนไลน์เว็บนอก หรือ รูดต่างประเทศก็ได้เรทถูกทุกสกุลเงินทั่วโลก เพียงเลือกชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่น บริการห้องรับรอง Airport Lounge (Lounge Key) ฟรี 1 ครั้ง / ปีปฏิทิน ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 16 ล้านบาท เลือกผ่อนได้ 0% 3 เดือน ทุกรายการใช้จ่าย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆso goood เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือนหรือเลือกผ่อนนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือนได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปเบิกเงินสดทันใจ เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป touch หรือกดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตรฟรี ประกันช้อปออนไลน์ มื่อสั่งสินค้าแล้วผิดสเปก ของหาย เสียหายจากการขนส่งชดเชยให้สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง รวมสูงสุด 10,000 บาท/ปีคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ มูลค่าสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้งเคลมประกัน หรือ สอบถามสถานะการเคลม โทร. 1259รับประกันโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) รับคะแนน rewards plus 20,000 คะแนน สมัครบัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูทพิเศษ รับเพิ่มประกันความคุ้มครองโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท เมื่อสมัครบัตรผ่านแอป touch ระยะเวลา : 1 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64

รายละเอียดการสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร บัตรหลัก พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ) บัตรเสริมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี) กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จะต้องแนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่น ๆ โดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า

วงเงินตังแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท กรณีลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี หรือ เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ตังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตังแต่ 30,000 บาทขึ ้ ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

<strong>ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1428 หรือ 02 643 7000</strong>