คลินิคแก้หนี้ โดย สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ลดภาระและลดความกังวลใจเกี่ยวกับการชำระหนี้

คลินิกแก้หนี้ หน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ดำเนินการแก้ไขปัญหาแทนเจ้าหนี้ ภายใต้เกณฑ์และกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้ เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

คลินิกแก้หนี้ มีการขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริงปัจจุบันโครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ ระยะการขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

วัตถุประสงค์คลินิกแก้หนี้

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ ควบคู่กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

หลักการในการดำเนินการคลินิกแก้หนี้

1. เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย เพื่อดำเนินการให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
2. ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี ด้วยการอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
3. ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
4. ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
5. อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้

ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

1. BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2. BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. CIMB ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
4. ICBC ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5. KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. KK ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7. LH ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
8. SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9. TBANK ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
10. Thai Credit ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
11. TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
12. UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13. TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
14. CITI ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
15. BOC ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
16. KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
17. GSB ธนาคารออมสิน

Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

1. จี แคปปิตอล บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2. เจ มันนี่ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
3. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
4. ซัมมิท แคปปิตอล บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
5. สินเชื่อซิตี้คอร์ป บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด
6. บัตรเทสโก้ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
7. นครหลวง แคปปิตอล บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8. บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
9 . พรอมิส บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
10. เมืองไทย แคปปิตอล บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
11. แมคคาเล กรุ๊พ บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
12. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
13. กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
14. บัตรอิออน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
15. ยูเมะพลัส บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน
16. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
17. สินเชื่อ ไอทีทีพี บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
18. เอ มันนี่ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

การสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

– www.debtclinicbysam.com
– www.คลินิกแก้หนี้.com
– ไลน์@ ID : debtclinicbysam
– ติดต่อที่ สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
– ติดต่อที่สาขาของ บสส. 4 สาขา ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี , สาขาขอนแก่น , สาขาพิษณุโลก , สาขาเชียงใหม่
– สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2610-2266

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ ธนาคารออมสิน เงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ ( 14 August 2563)

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อเงินกู้เอนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ ( 14 August 2563)

สบายใจสินเชื่อเงินสดเพื่อลูกค้า โตโยต้า ลีสซิ่ง สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ยุ่งยาก ( 12 August 2563)

พร้อมแคช สินเชื่อธุรกิจ อนุมัติเงินไว ขยายธุรกิจ ไม่มีสะดุด ไม่เช็คภาระหนี้ ( 11 August 2563)

รวมแหล่งเงินด่วน สุราษฎร์ธานี สำหรับผู้เจอปัญหาหมุนเงินไม่ทัน ร้อนเงิน..!! ( 10 August 2563)

ภาวินี สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ บริษัท โรงงาน ที่ต้องการเงินระยะสั้น ไปใช้ในกิจการ ( 9 August 2563)

แหล่งบริการเงินสดทันใจ สำหรับชาวจังหวัดสงขลา ( 9 August 2563)

สินเชื่อเงินด่วนในพัทลุง กู้ง่ายได้เร็ว รวมไว้ที่นี่ ดอกถูกตามกฎหมาย ไม่โหด ( 8 August 2563)

เงินด่วน ทันใจ ในชุมพร สินเชื่อพร้อมใช้ รู้ผลเร็วไม่โกง ( 5 August 2563)

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD เพื่อการอุปโภคบริโภค ( 4 August 2563)